Handledarkurs  för handledare och elev, behörighet  B(Anmäl Er i god tid, max 16 platser/gång) enligt överrenskommesle ***************Riskettanskurs, behörighet  B (Anmäl Er i god tid, max 10 platser/gång)  enligt överrenskommesle.*************** Välkomna till T4n Trafikutbildning i Hässleholm  0451 - 130 13

ECODRIVING


Är utbildning som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön.    

Man kan på en liten dator som är kopplad till bilen se bränsleförbrukning och tidsåtgång på båda åken vilket gör att man kan räkna ut vilken bränslebesparing man kan göra.Vi  kör bil som är  
utrustade med
s.k Econen, 

Instrument för mätning av
bl.a bränsleåtgång, tid, sträcka, snitthastighet. 

Förarutveckling i Sverige AB samarbetar med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, vilket gör att man efter kursen får ett diplom från dem.

15 % minskad bränsleförbrukning är inget ovanligt resultat. Kursen avslutas med en gemensam teori på 2 timmar.


Hur går det till


EcoDriving körs med fördel "hemma" hos ert företag

Utbildningen består av två delar:

En praktisk del med körning i specialutrustad bil. Varje kursdeltagare kör två pass om cirka 30 - 40 min/st

kursdeltagare får köra en bestämd slinga tillsammans med en instruktör utan några andra instruktioner än vilken väg som ska köras.
sedan ytterligare en gång.  får kursdeltagare instruktioner och tips på hur man kan minska bränsleåtgången.
Instruktören visar och kursdeltagare får prova på.
Allt man gör kan utläsas på den lilla dator, Econen.


När Du bestämt Dig för att genomföra Din EcoDriving utbildning  
                         
   planerar vi denna åt Dig

Och översänder ett planeringsförslag över såväl körning som teori efter  Dina önskemål.

När utbildningen är klar kör eleven åter den bestämda slingan för att jämföra resultatet.
Efter körningen får eleven tips på vad just han eller hon bör tänka på för att ytterligare förbättra resultatet. Den praktiska delen körs med en elev i taget enligt schema.

Teoridelen som ryms i ett tvåtimmarspass, är framtagen för att motivera eleven att köra ekonomiskt och ekologiskt. samt
tips om vad Du mer kan göra för att Din körning skall bli så kostnadseffektiv och miljö- vänlig som möjligt.
Vid teorilektionerna deltar flera av eleverna samtidigt.

Pumpa däcken lite mera än vad som ska vara original
Kör på låga varv
Utnyttja högsta växeln mycket (surfa)
Motorvärmare när det är kallt
Undvik stopp
Gasa inte i onödan
Serva bilen ofta

Här är några råd:

*

*

*

*

*

*

*

Startsida


Web Page Maker, create your own web pages.